Plans de part

El pla de part-naixement pretén expressar per escrit els desitjos, les necessitats i les expectatives en relació a l’atenció al part-naixement que volen rebre les dones.

Aquesta informació per escrit serà de gran ajuda per els/les professionals que les atenguin i estalviarà haver-ho d’explicar en el moment del part, moment en el que l’estat emocional i físic de la dona és més vulnerable i ha d’estar més centrada en el procés vivencial.

El Pla de Part-Naixement pot ser modificat durant el procés si així es desitja.

És aconsellable conèixer amb anterioritat els protocols del paritori de l’hospital de referència (sabem que no tots són els mateixos), i a partir d’aquí serà més fàcil la seva elaboració, no té cap sentit anomenar que no desitgen alguna cosa que ja no es fa (per exemple).

Recordar que els Plans de Part-Naixement publicats (encara que sigui per el Ministeri), són models orientatius i que ens podem negar en tot allò que no estiguem d’acord (LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica).

¿QUÈ HE DE FER AMB EL PLAN DE PART?
Còpies, còpies i més còpies.
Si has decidit tenir al teu fill o filla a un hospital o clínica, has de saber que cada institució segueix les seves pautes per a la recepció dels Plans de Part. Consulta amb la teva comare o posa’t en contacte amb l’hospital en qüestió. El que és important és que el dia del part duguis vàries copies per repartir entre el personal que t’ha d’atendre. Comenta amb cada profesional el teu Plan de Part i dona-li una còpia si escau, malgrat ja l’hagis lliurat al registre o li hagis donat a un altre profesional.

INFORMACIÓ PER A REDACTAR EL TEU PLAN DE PART
Des de Naixença t’oferim un recull de webs on trobaras informació per a redactar el teu Plan de Part. Recorda que, com a document personal que és, val més redactar un Plan de Part propi adaptat a les teves necesitats i desitjos:
El Parto es Nuestro
Crianza Natural
Bebés y más

Models publicats per descarregar:
Matronas de Úbeda
Observatorio de Salud de las Mujeres

I si vols riure’t una estona, descobreix com elaborar un pla de part subversiu.

A més, et deixem alguns testimonis de mares que van presentar els seus.

Per més informació, contacta amb nosaltres i intentarem ajudar-te: naixensa@hotmail.com

Altres entrades relacionades:
¿Tienes plan?

ALGUNES MOSTRES DE PLANS DE PART

Pla de part presentat a l’Hospital Son Llàtzer:

PLA DE PART VAGINAL , Palma de Mallorca, 13 d’0ctubre del 2009.
Amb aquest document que us presento, jo, ………………………………………………. amb DNI …………………………… domicili ……………………………………………….. i telèfon ……………, explico com m’agradaria que fos el naixement del nostre primer fill.

Esperem el naixement del nostre fill per la setmana del 10 de novembre i si tot va bé i no hi ha complicacions que ho impedeixin ens agradaria que fos un part el més natural posible. Tinc una porfiria aguda intermitent per el que practicament no se’m pot administrar cap tipus de medicació però crec que respectant el ritme natural del part ens pot anar molt bé i conseguir així que la porfiria no suposi cap problema.

A)    ATENCIÓ AL PART (PERÍODE DE DILATACIÓ, EXPLORACIÓ DEL FETUS, ETC.)  
1. Durant el procés de dilatació, desitjo tenir accés lliure a una cambra de bany amb dutxa, poder estar sola amb la meva parella el màxim de temps possible i tenir llibertat de moviment.
 
2. M’agradaria que la comprovació del benestar fetal (mentre aquest no presenti alteracions) es faci mitjançant  una forma de registre intermitent, que permeti la meva mobilitat, durant totes les etapes del part.
 
3. Preferiria no haver de dur cap via endovenosa, però en el cas de que fos imprescindible us agrairé que demaneu el meu consentiment, per a l’administració de qualsevol medicació degut al tema de la porfiria i a ser posible m’agradaria que la via estigués tancada amb un tap a fí de poder-me moure.
 
 
4. No vull que se m’administri anestèsia epidural. Us agrairé qualsevol utilització de mètodes no farmacològics que permetin reduir la sensació de dolor: canvis de postura, no estar estirada en un llit, massatges i suport emocional per part de la meva parella, etc.
   

B)    ATENCIÓ EN EL PERÍODE D’EXPULSIU 
1. Desitjo donar a llum en la posició que em resulti més còmoda en cada moment.
 
2. Voldria, en la mesura del possible, evitar l’episiotomia.
 
3. No voldria que se’m trenqués la bossa d’aigües de manera artificial, si no fos, estrictament necessari.
 
4. Voldria que durant el període expulsiu, l’auscultació del fetus fos intermitent.
 
5. Voldria que no es pincés i tallés el cordó umbilical de manera immediata després del naixement, sinó que s’esperi a que aquest deixi de bategar, a ser posible ens agradaria que fos el pare el que tallés el cordó.
 
6. Desitjo que el nostre fill, immediatament després de nèixer i de confirmar el seu bon estat, sigui colocat inmediatament pell amb pell sobre meu i que no es separi en cap moment de mi, o del seu pare, tret que estigui mèdicament justificat.

7. Desitjam també que el desprendiment de la placenta segueixi sient el més natural posible, sense accelerar el procés de manera artificial.

8. No volem que se’l banyi a la sala de parts ni en els dies posteriors ya que volem que conservi la seva protecció natural (vernix).

9. Ens agradaria que l´hi administresiu la vitamina K de forma oral i ens comprometem a donar-li després les dosis següents a casa.

EN CAS DE CESÀRIA

Seguint en la mesura del posible tots els punts anteriorment citats les anestesies que en aquest cas se’m podríen admistrar es troben en un llistat que o bé apareix en aquesta pàgina web junt amb altre informació referent a la pofiria o bé us puc mostrar jo es meu que sempre duc damunt.

http://www.porphyria-europe.com EPI iniciativa europea para la porfiria.

Pla de part presentat a l’Hospital Son Llàtzer:

Nombre y apellido xxxxx.
Edad xx. NIE: xxxxxxx. historia clínica: xxxxx.
Marido (acompañante): xxxxxx.
Rh (-)
Segundo hijo.

De ser posible y siempre teniendo en primer lugar el bienestar de nuestro bebé y los consejos del equipo médico del Hospital Son Llàtzer, me gustaría vivir mi parto de la manera más natural posible.

Para mí, esto significa lo siguiente:
Si esta operativo, libre y que haya personal disponible, me gustaría usar la unidad de bajo riesgo.

De no estar operativo y/o libre la unidad de bajo riesgo:
Poder vivir la fase de dilatación con la mayor tranquilidad, eligiendo libremente posiciones para aliviar el dolor y para facilitar la apertura del cuello con la ayuda de mi marido y la comadrona
No estar sujeta a tiempos específicos, es decir dejar que la fase de dilatación y de pujo se desarrollen naturalmente, sin querer apurarlas (salvo que sea necesario para el bienestar del bebé).
Solo tener suero si hace falta.
Que se me permita tomar agua y comer frutos secos durante la fase de dilatación, si es que tengo ganas
No intervenir para romper la bolsa
De ser posible no estar siempre con las correas puestas
No utilizar oxitocina
Poder mantener una luz tenue en la sala y si es posible la presencia de pocas personas, tanto durante la fase de dilatación como la de pujo
Poder eligir la posición de pujo, y con la ayuda de la comadrona eligir posiciones que faciliten la expulsión de mi bebé y la protección de mi periné para así intentar evitar la necesidad de una episiotomía (mi periné quedó muy flojo después de mi anterior parto y me gustaría intentar no distenderlo más)
Poder usar un espejo, si lo elijo, para mirar la cabeza de mi bebé
También me gustaría que si hace falta administrarme algun tipo de medicación o practicar cualquier intervención médica, que se me informe a mi o a mi marido antes de hacerlo.

Después del nacimiento de nuestro bebé:
Sé que el Hospital Son Llátzer practica el contacto piel contra piel e intenta dejar que el bebé se quede arriba de su mamá durante entre 60 y 75 minutos después del parto, y que se proceda a todos los primeros cuidados del bebé en esta posición. Me encantaría que este protocolo se respete en mi parto, y poder darle el pecho a nuestro hijo desde el primer momento.

Muchas gracias. Santa María, el 22 de noviembre de 2009

Pla de part presentat a l’Hospital Universitari de Son Dureta:

A/A Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Son Dureta

Con este documento que presentamos yo, ……………….. con DNI …………. y mi marido, …………………… con DNI ………….., explicamos cuáles son nuestras preferencias para el nacimiento de nuestro hijo. Nuestro deseo es poder tener un parto natural y por lo tanto no intervenido. Deseamos estar informados en todo momento de la evolución del parto y de las complicaciones que puedan surgir. En caso de existir cualquier motivo para intervenir en el desarrollo normal del parto, confiamos en que se nos informará y se nos solicitará el debido consentimiento.

1. Durante todo el proceso de parto deseo estar acompañada por mi marido.

2. Deseo ser atendida por el menor número de personas posibles. En cuanto a los profesionales en periodo de formación, deseo ser informada de cuándo voy a ser atendida por los mismos y autorizar su presencia.

3. No deseo que se me canalice una vía venosa.

4. Durante la dilatación deseo poder deambular y adoptar la postura que me resulte más cómoda. Desearía poder aportar una pelota tipo birth-ball y música. Igualmente, deseo poder ingerir líquidos.

5. Deseo que la monitorización sea discontinua y, si es posible, mediante auscultación intermitente.

6. Respecto al control del dolor, NO deseo epidural. Deseo que se me faciliten otros métodos no farmacológicos de alivio del dolor, como pueden ser los masajes, tecnicas de acupuntua, hidroterápia, técnicas de relajación o la estimulación eléctrica transcutánea (TENS).

7. Deseo que se favorezca la micción espontánea y no utilizar el sondaje vesical.

8. No deseo que se me administre un enema ni que se me rasure el periné.

9. Deseo evitar que el parto se estimule con oxitocina o mediante amniotomía.

10. Deseo evitar una episiotomia, por lo que agradecería el uso de métodos alternativos, como, por ejemplo, la utilización de compresas calientes o sustancias lubricantes.

11. Durante el expulsivo, deseo poder elegir la postura que me resulte más cómoda en cada momento, evitando en cualquier caso la posición de litotomía. Así mismo, deseo que, en la medida de lo posible, los pujos se sucedan de forma espontánea. Además, siempre que sea posible, deseo poder tomar fotos o grabar el nacimiento de mi hijo, poder tocar su cabeza cuando esté a punto de salir y disponer de un espejo para visualizar el nacimiento (en caso de que el hospital disponga del mismo).

12. No autorizo la realización de la maniobra de Kristeller.

13. Deseo que el cordón umbilical no sea cortado hasta que haya dejado de latir y que sea mi marido quien realice el corte.

14. Deseo que la expulsión de la placenta se realice de forma natural. Deseo una conducta expectante durante el alumbramiento de la placenta.

15. Tras el nacimiento del bebé, deseo que sea colocado inmediatamente piel con piel sobre mi abdomen durante el tiempo suficiente para que se inicie la lactancia materna de forma espontánea. Por ello, solicito que la identificación y el Test de Apgar sean realizados sin separarnos y que el resto de atenciones y cuidados del bebé (peso, profilaxis ocular, vitamina k) sean postpuestos hasta la finalización del contacto piel con piel.

16. Deseo que al bebé NO le aspiren las mucosidades si el inicio de la respiración es espontáneo y no le introduzcan sondas rectales o lavados gástricos si no son estrictamente necesarios.

17. Deseo que todos los cuidados y exámenes realizados al bebé se hagan en nuestra presencia. En caso de que deba trasladarse al bebé a otra sala, deseo que sea acompañado en todo momento por mi marido. Durante mi estancia en el hospital deseo que no se separe al bebé de nosotros en ningún momento y se nos permita participar en los cuidados del mismo.

18. No autorizo la administración al bebé de alimento o biberón alguno sin mi consentimiento, ni de tetinas o chupetes.

19. Deseo iniciar la lactancia materna exclusiva y a demanda lo antes posible.

20.
Autorizo la administración de vitamina K por vía intramuscular.

21.
En caso de que se deba practicar una cesárea, deseo:
21.a. Siempre que sea posible utilizar anestesia regional.
21.b. Que se favorezca el contacto piel con piel lo antes posible. En caso de que mi estado de salud no lo permita, deseo que se favorezca dicho contacto con mi marido.

Estas son las preferencias para el nacimiento de nuestro bebé. Puesto que un parto no se puede planificar, es posible que durante el transcurso del mismo, mis peticiones puedan cambiar. Rogaría poder establecer un diálogo sincero y conocer cuáles de estas preferencias no podrían ser asumidas en su institución o práctica profesional. Por último, solicito que este plan de parto se incorpore a mi historial.
Gracias de antemano.

En Palma de Mallorca, a … de …….. de 2010.

Fdo:

Altres entrades relacionades:
¿Tienes plan?

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s